Медіа та публікації

 

 

Документи

 1. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік
 2. Звіт аудитора за 2015 рік
 3. Баланс на 31.12.2015р.
 4. Довідка ЄДРПОУ за 2012р.
 5. Свідоцтво про державну реєстрацію
 6. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
 7. Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
 8. Протокол №28 річних Загальних зборів акціонерів 2016р.
 9. Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік
 10. Звіт про власний капітал за 2015 рік
 11. Звіт про фінансові результати за 2015 рік
 12. Примітки до фінансової звітності 2015р.
 13. Повідомлення про виникнення особливої інформації 26.01.2017р.
 14. Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.01.2017р.
 15. Протокол №29 позачергових Загальних зборів акціонерів 2017
 16. Відомості із ЄДРПОУ 28.02.2017р.
 17. Виписка з ЄДРПОУ (новий керівник) 24.02.2017р.
 18. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
 19. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік
 20. Протокол річних Загальних зборів акціонерів №30/2017 (12.04.2017)
 21. Виписка з ЄДРПОУ 13.04.2017р. (зміна найменування)
 22. Статут 2017 (ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод")
 23. Повідомлення про виникнення особливої інформації 12.04.2017 (зміна складу посадових осіб)
 24. Повідомлення про виникнення особливої інформації 12.04.2017 (правочини)
 25. Повідомлення про виникнення особливої інформації 13.04.2017 (зміна типу АТ)
 26. Положення про Ревізійну комісію 2017
 27. Положення про Збори акціонерів 2017
 28. Положення про Правління 2017
 29. Положення про Наглядову раду 2017
 30. Положення про Кодекс Поведінки 2017
 31. Положення про Корпоративного секретаря 2017
 32. Положення про посадових осіб 2017
 33. Відомості з ЄДРПОУ 14.04.2017 (ПрАТ)
 34. Річний звіт емітента цінних паперів за 2016 рік
 35. Звіт аудитора за 2016 рік
 36. Свідоцтво реєстрацію випуску акцій
 37. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.11.2017
 38. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів
 39. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік
 40. Звіт незалежного аудитора за 2017 рік
 41. Інформація про кількість акцій 2018 (10.04.2018)
 42. Повідомлення про виникнення особливої інформації 12.04.2018(значні правочини)
 43. Повідомлення про виникнення особливої інформації 12.04.2018(Ревізійна комісія)
 44. Протокол Річних загальних зборів акціонерів №31/2018 (12.04.2018)
 45. Повідомлення про виникнення особливої інформації 25.04.2018(дивіденди)
 46. Річний звіт емітента цінних паперів за 2017 рік